מלט

פרלמן ושות' ייעצה וליוותה את חברת נשר במסגרת עבודת הוועדה הבינמשרדית להגברת התחרות בשוק המלט (וועדת "הרשקוביץ"). במסגרת זו הוכנה חוות דעת כלכלית והוצגה בפני הוועדה.