חוק הספרים

פרלמן ושות' הכינה חוות דעת כלכלית הבוחנת את טענות רשות ההגבלים עסקיים כנגד החוק להגנת הסופרים והספרות בישראל ("חוק הספרים"). חוות הדעת הוצגה על ידי מר מנחם פרלמן בפני וועדת השרים שעסקה בנושא. לאחר התייעצות עם שרת התרבות ויו"ר הוועדה הלאומית לכלכלה, החליט ראש הממשלה לתמוך בחוק, וועדת השרים לחקיקה אישרה אותו כהצעת חוק ממשלתית.