מיזוג מליסרון – בריטיש ישראל

מיזוג של חברות ששווי השוק המצרפי שלהן הוא מעל 4 מיליארד ₪, ואשר מהוות לאחר המיזוג את חברת הקניונים הגדולה בישראל עם כ-30 מרכזי מסחר ברחבי המדינה. בתהליך זה שימשו מר מנחם פרלמן מפרלמן ושות' ופרופ' דייויד גילה כיועצים של החברות. מר מנחם פרלמן ערך את הניתוח התחרותי של המיזוג והגיש מספר חוות דעת כלכליות לממונה על הגבלים עסקיים ולבית הדין להגבלים עסקיים והשתתף במספר רב של דיונים עם הממונה וצוותו. הטיפול במיזוג בפני הממונה על הגבלים עסקיים בוצע בשיתוף פעולה עם משרד עורכי הדין רון גזית, רוטנברג ושות'. הטיפול בערר בבית הדין על הגבלים עסקיים בוצע בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי הדין רון גזית, רוטנברג ושות' ואגמון ושות'.