מנחם פרלמן

כלכלן, מייסד ושותף מנהל

מנחם פרלמן ייעוץ כלכלי
מנחם פרלמן

מנחם פרלמן, כלכלן מומחה בעל מעל 20 שנות עבודה כייועץ כלכלי.

מתמחה במחקר כלכלי יישומי, תוצרי עבודתו כוללים מחקר יישומי בתחום האירגון התעשייתי וכלכלת תחרות בתחום התעשייה, תקשורת, חשמל, שירותי בריאות, בנקאות ושירותים פיננסים, תחבורה ודיור.

כחלק מהתמחותו, מר פרלמן שימש ומשמש כעד מומחה בהתדיינויות משפטיות מרכזיות בבתי משפט ובפני רשויות בתחומים בקשת רחבה של תחומים בישראל.

למר פרלמן ניסיון רב בייעוץ כלכלי בנושאי תחרות לחברות שונות, ייעוץ כלכלי במיזוגים, ייעוץ כלכלי בתחומי הרגולציה ופיקוח מחירים עבור חברות, חוו"ד מומחה בית הדין להגבלים עסקיים, חוו"ד מומחה בבתי משפט בבוררויות, הכנת חוות דעת מומחה בנושאים כלכליים בכלל ובנושאי תחרות בפרט, הערכות שווי, בדיקות כדאיות, הערכות נזק של חברות גדולות במשק, בניית מודלים אקונומטריים מורכבים וניתוח שווקים.

מר פרלמן שימש ככלכלן ראשי ברשות ההגבלים העסקיים, ושותף מנהל במספר משרדי ייעוץ.