קבוצות ריכוז

פרלמן ושות' מייעצת לחברות בתחומי תחליפי החלב לתינוקות ונמלי הים במסגרת הליכים שמנהל הממונה על הגבלים עסקיים להכרזה על קבוצות ריכוז בשווקים אלה.