רכבת קלה ירושלים

פרלמן ושות' הכינו ניתוח תחרותי וחוות דעת כלכלית בתמיכה לבקשת אגד לקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים להפעלת הרכבת הקלה בירושלים. על רקע של המלצה שלילית של משרד האוצר, ודחייה של בקשה קודמת על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, ניתן האישור המבוקש. אגד יוצגה על ידי עו"ד מיכל הלפרין ממשרד מיתר ליקוורניק.