פשרה בתביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת קוקה קולה וחברת משקר על ידי מפעילי מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קלים בטענה שקוקה קולה ניצלה לרעה את מעמדה כבעל מונופולין. לאחר שהושגה פשרה בין התובעים והנתבעים מונה על ידי בית המשפט בודק בהתאם לדרישות חוק התביעות הייצוגיות. הבודק המליץ שלא לאשר את הפשרה. פרלמן ושות' הכינה חוות דעת עבור קוקה קולה ומשקר בהן במסגרת ההליך עצמו והן בביקורת על חוות הדעת של הבודק שמונה על ידי בית המשפט. בית המשפט דחה את חוות דעת הבודק שמונה על ידו ואימץ את מסקנות חוות הדעת של פרלמן ושות', החברות יוצגו בהליך על ידי משרד רון גזית רוטנברג ושות'.