מיזוג רפאל קונטרופ

רכישה של 50% מחברת קונטרופ העוסקת בפיתוח וייצור מערכות אבטחה ותצפית אלקטרואופטיות מתוחכמות על ידי חברת רפאל. בתהליך זה הכינה פרלמן ושות' את הניתוח הכלכלי על השפעת המיזוג על התחרות והציגה אותו בדיונים בפני הרשות להגבלים עסקיים. הטיפול במיזוג בוצע בשיתוף פעולה עם משרד עורכי הדין פישר, בכר, חן אוריון וול ושות'.