וועדת התחרותיות במשק

אריסון השקעות היא חברה עסקית גלובלית, המאגדת חברות מובילות בכלכלה הישראלית והעולמית. בין השאר אריסון היא בעלת השליטה בבנק הפועלים, בשיכון ובינוי. פרלמן ושות' הכינו חוות דעת כלכלית שהוגשה על ידי אריסון השקעות לוועדה לבחינת התחרותיות במשק ("וועדת הריכוזיות"), והוצגה בפני הוועדה על ידי מר מנחם פרלמן.