אישור הסדר כובל

תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ נמצא בבעלות חברות המשקאות (החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, טמפו ויפאורה תבורי) ועוסק באיסוף מיכלי המשקה והעברתם למיחזור. מר מנחם פרלמן הכין חוות דעת כלכלית לתמיכה באישור ההסדר בבית הדין להגבלים עסקיים ועמד על המאפיינים המיוחדים של פעילות התאגיד שאינה פעילות מסחרית רגילה. לאור זאת אושר ההסדר על ידי בית הדין. התאגיד יוצג בבית הדין על ידי משרד עורכי הדין רון גזית רוטנברג ושות'.