הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

פרלמן ושות' נשכרה על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו על מנת להכין חוות דעת כלכלית להנהלת הרשות ולוועדה לבחינת שוק הטלוויזיה של מועצת הרשות.