מחירים של בעל מונופולין

שאלת הפיקוח על מחירים של בעל מונופולין, בין אם בדיעבד דרך חוק ההגבלים העסקיים ובין אם מראש דרך חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, מעסיקה לאחרונה רשויות ובתי משפט. פרלמן ושות' הכינה חוות דעת מומחה עבור תנובה בקשר עם מחיר הקוטג' במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה כנגדה; חוות דעת מומחה למפעלי ים המלח בקשר עם מחיר האשלג במסגרת בוררות; וייעצה לגופים רבים ביחס לפיקוח על מחיריהם במסגרת חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.