סיווג מתחרה כבעל עניין אישי שלילי

מר מנחם פרלמן הגיש עבור חברת כימיפל חוות דעת כלכלית התומכת בטענה שבעל מניות מיעוט בחברה הוא מתחרה של החברה והוא בעל עניין אישי שלילי בהצבעות באסיפה הכללית. עיקרי חוות הדעת אומצו בפסק דין של בית המשפט המחוזי. כימיפל יוצגה על ידי עורכי הדין ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'.