חברת החשמל תביעת קל בניין

תביעה כספית שהוגשה כנגד חברת החשמל על ידי חברה קבלנית (קל בניין) שהקימה עבורה תחנות כוח. מר מנחם פרלמן הגיש חוות דעת כלכלית עבור חברת החשמל ובה ניתח את טענות התובעת, והראה שאין להן בסיס. בית המשפט דחה את התביעה. חברת החשמל יוצגה על ידי משרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות'.